Vytlačiť

Javorovo-bukové horské lesy

Javorovo-bukové horské lesy


Kód biotopu

9140

Kód Natura 2000

9140

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

85

Priemerná plocha TML

97 134 m2

Počet mapovateľov

22

Počet vykonaných návštev na TML

161

Priemerný počet druhov v zázname

43


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Fagus sylvatica (476),Acer pseudoplatanus (334),Picea abies (295),Sorbus aucuparia (196),Abies alba (154),Dryopteris filix-mas (146),Oxalis acetosella (144),Rubus idaeus (121),Prenanthes purpurea (120),Athyrium filix-femina (110)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
84.7% 10.6% 4.7%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
84.7% 15.3%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
89.4% 5.9% 4.7%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 33,3 %
L07 - búrky 33,3 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 22,2 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 11,1 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 28,1 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 15,6 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 9,4 %
L07 - búrky 9,4 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 6,2 %
H04 - znečistenie ovdušia 6,2 %
L04 - lavína 6,2 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 3,1 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 3,1 %
D01 - dopravné siete 3,1 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV