Vytlačiť

biotopy na opustených a nevyužívaných plochách

biotopy na opustených a nevyužívaných plochách


Kód biotopu

A400000

Kód Natura 2000

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu