Vytlačiť

extenzívne obrábané polia

extenzívne obrábané polia


Kód biotopu

A111000

Kód Natura 2000

Územia na mape