Vytlačiť

Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou

Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou


Kód biotopu

8220

Kód Natura 2000

8220

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

50

Priemerná plocha TML

16 748 m2

Počet mapovateľov

17

Počet vykonaných návštev na TML

100

Priemerný počet druhov v zázname

24


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Polypodium vulgare (73),Betula pendula (59),Fagus sylvatica (59),Asplenium trichomanes (49),Avenella flexuosa (44),Asplenium septentrionale (43),Sorbus aucuparia (42),Dryopteris filix-mas (39),Quercus dalechampii (37),Acetosella vulgaris (34)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
94.10% 5.90%
PAN:
81.33% 18.67%

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
94.1% 5.9%
PAN:
73.3% 26.7%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Dobrá
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
94.1% 5.9%
PAN:
73.3% 26.7%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
95.3% 4.7%
PAN:
73.3% 26.7%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Dobrá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 42,9 %
B02 - Obnova lesa a manažment 28,6 %
K02 - biologické procesy 21,4 %
I01 - druhové invázie 7,1 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 50,0 %
D01 - dopravné siete 35,7 %
K02 - biologické procesy 14,3 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV