Vytlačiť

Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa

Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa


Kód biotopu

8160

Kód Natura 2000

8160

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

46

Priemerná plocha TML

5 302 m2

Počet mapovateľov

17

Počet vykonaných návštev na TML

127

Priemerný počet druhov v zázname

40


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Geranium robertianum (102),Vincetoxicum hirundinaria (92),Fagus sylvatica (85),Corylus avellana (80),Tithymalus cyparissias (78),Sedum album (76),Acer pseudoplatanus (75),Picea abies (70),Mycelis muralis (68),Pinus sylvestris (66)


Galéria

Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
88.52% 11.48%
PAN:
100.00%

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
89.5% 10.5%
PAN:
100.0%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Dobrá
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
89.5% 10.5%
PAN:
100.0%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
89.5% 10.5%
PAN:
100.0%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Dobrá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 75,0 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 12,5 %
K02 - biologické procesy 12,5 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 80,0 %
A04 - pasenie 10,0 %
I01 - druhové invázie 6,7 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 3,3 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV