Vytlačiť

Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa

Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa


Kód biotopu

8150

Kód Natura 2000

8150

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

18

Priemerná plocha TML

21 967 m2

Počet mapovateľov

6

Počet vykonaných návštev na TML

46

Priemerný počet druhov v zázname

33


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Acer pseudoplatanus (36),Geranium robertianum (26),Betula pendula (26),Rosa canina (25),Rubus idaeus (25),Sorbus aria (24),Dryopteris filix-mas (24),Fallopia convolvulus (23),Sorbus aucuparia (23),Hypericum perforatum (22)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
97.22% 2.78%
PAN:
68.42% 31.58%

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
96.3% 3.7%
PAN:
36.8% 63.2%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
96.3% 3.7%
PAN:
36.8% 63.2%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
96.3% 3.7%
PAN:
36.8% 63.2%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
C01 - baníctvo a lomy 45,0 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 30,0 %
D01 - dopravné siete 15,0 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 10,0 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV