Vytlačiť

Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa

Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa


Kód biotopu

8150

Kód Natura 2000

8150

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

18

Priemerná plocha TML

21 967 m2

Počet mapovateľov

5

Počet vykonaných návštev na TML

42

Priemerný počet druhov v zázname

33


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Acer pseudoplatanus (31),Betula pendula (22),Fallopia convolvulus (22),Geranium robertianum (22),Rubus idaeus (22),Dryopteris filix-mas (21),Rosa canina (21),Sorbus aria (21),Corylus avellana (20),Hypericum perforatum (20)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
96.88% 3.13%
PAN:
66.67% 33.33%

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
95.8% 4.2%
PAN:
33.3% 66.7%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
95.8% 4.2%
PAN:
33.3% 66.7%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
95.8% 4.2%
PAN:
33.3% 66.7%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
C01 - baníctvo a lomy 45,0 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 30,0 %
D01 - dopravné siete 15,0 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 10,0 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV