Vytlačiť

biotopy štrkovitých brehov tecúcich vôd

biotopy štrkovitých brehov tecúcich vôd


Kód biotopu

5310000

Kód Natura 2000

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu