Vytlačiť

Vápnité slatiny s maricou pílkatou a druhmi zväzu Caricion davallianae

Vápnité slatiny s maricou pílkatou a druhmi zväzu Caricion davallianae


Kód biotopu

7210

Kód Natura 2000

7210

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

4

Priemerná plocha TML

6 673 m2

Počet mapovateľov

6

Počet vykonaných návštev na TML

7

Priemerný počet druhov v zázname

24


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Cladium mariscus (7),Lythrum salicaria (6),Phragmites australis (6),Eupatorium cannabinum (5),Symphytum officinale (5),Campylium stellatum (4),Lysimachia vulgaris (4),Carex panicea (3),Frangula alnus (3),Fraxinus excelsior (3)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
63.75% 36.25%
PAN:
10.00% 90.00%

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
50.0% 50.0%
PAN:
66.7% 33.3%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
50.0% 50.0%
PAN:
66.7% 33.3%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
50.0% 50.0%
PAN:
66.7% 33.3%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 50,0 %
A03 - kosenie 25,0 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 25,0 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 50,0 %
A03 - kosenie 25,0 %
I01 - druhové invázie 12,5 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 12,5 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV