Vytlačiť

Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy

Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy


Kód biotopu

7120

Kód Natura 2000

7120

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

14

Priemerná plocha TML

23 168 m2

Počet mapovateľov

10

Počet vykonaných návštev na TML

21

Priemerný počet druhov v zázname

30


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Picea abies (42),Pinus sylvestris (24),Oxycoccus palustris (21),Vaccinium myrtillus (21),Eriophorum vaginatum (19),Vaccinium uliginosum (19),Carex nigra (18),Vaccinium vitis-idaea (17),Polytrichum commune (15),Sphagnum fallax (15)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
54.29% 45.71%
PAN:

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
28.6% 64.3% 7.1%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
28.6% 71.4%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
42.9% 50.0% 7.1%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 31,8 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 22,7 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 22,7 %
B02 - Obnova lesa a manažment 13,6 %
C01 - baníctvo a lomy 4,5 %
I02 - problémové pôvodné druhy 4,5 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV