Vytlačiť

Horské kosné lúky

Horské kosné lúky


Kód biotopu

6520

Kód Natura 2000

6520

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

86

Priemerná plocha TML

56 078 m2

Počet mapovateľov

35

Počet vykonaných návštev na TML

174

Priemerný počet druhov v zázname

69


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Picea abies (246),Hypericum maculatum (159),Alchemilla sp. (142),Cruciata glabra (135),Agrostis capillaris (135),Veronica chamaedrys (134),Geranium sylvaticum (133),Deschampsia cespitosa (133),Briza media (128),Lotus corniculatus (126)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
43.43% 56.57%
PAN:

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
42.5% 51.7% 5.8%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
44.3% 50.0% 5.7%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
52.3% 44.3% 3.4%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 67,8 %
A04 - pasenie 30,0 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 1,1 %
D02 - úžitkové vedenia 1,1 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 33,2 %
K02 - biologické procesy 28,2 %
A04 - pasenie 13,2 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 5,9 %
I02 - problémové pôvodné druhy 4,5 %
D01 - dopravné siete 2,7 %
E04 - stavby, budovy v krajine 1,8 %
F04 - zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne 1,4 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 0,9 %
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie 0,9 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV