Vytlačiť

Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch

Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch


Kód biotopu

6260

Kód Natura 2000

6260

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

31

Priemerná plocha TML

24 621 m2

Počet mapovateľov

7

Počet vykonaných návštev na TML

57

Priemerný počet druhov v zázname

53


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Robinia pseudoacacia (53),Cynodon dactylon (51),Acosta rhenana (50),Festuca vaginata (50),Tithymalus cyparissias (47),Erysimum diffusum (45),Chondrilla juncea (44),Bromus tectorum (42),Eryngium campestre (42),Petrorhagia prolifera (42)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany biotopu na bioregióne

PAN:
43.5% 52.2% 4.3%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

PAN:
45.7% 50.0% 4.3%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

PAN:
47.8% 50.0% 2.2%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A04 - pasenie 41,7 %
A03 - kosenie 33,3 %
C01 - baníctvo a lomy 16,7 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 8,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
I01 - druhové invázie 27,5 %
K02 - biologické procesy 26,1 %
A04 - pasenie 21,7 %
I02 - problémové pôvodné druhy 8,7 %
D01 - dopravné siete 7,2 %
A07 - používanie pesticídov, hormónov a chemikálií 4,3 %
A03 - kosenie 2,9 %
B02 - Obnova lesa a manažment 1,4 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV