Vytlačiť

Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch

Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch


Kód biotopu

6260

Kód Natura 2000

6260

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

30

Priemerná plocha TML

24 270 m2

Počet mapovateľov

5

Počet vykonaných návštev na TML

41

Priemerný počet druhov v zázname

52


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Robinia pseudoacacia (39),Acosta rhenana (36),Cynodon dactylon (36),Festuca vaginata (36),Chondrilla juncea (32),Petrorhagia prolifera (32),Tithymalus cyparissias (32),Erysimum diffusum (30),Eryngium campestre (29),Trifolium arvense (29)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany biotopu na bioregióne

PAN:
43.9% 51.2% 4.9%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

PAN:
46.3% 48.8% 4.9%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

PAN:
48.8% 48.8% 2.4%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A04 - pasenie 40,0 %
A03 - kosenie 30,0 %
C01 - baníctvo a lomy 20,0 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 10,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
I01 - druhové invázie 27,4 %
A04 - pasenie 24,2 %
K02 - biologické procesy 24,2 %
D01 - dopravné siete 8,1 %
I02 - problémové pôvodné druhy 6,5 %
A07 - používanie pesticídov, hormónov a chemikálií 4,8 %
A03 - kosenie 3,2 %
B02 - Obnova lesa a manažment 1,6 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV