Vytlačiť

Panónske travinnobylinné porasty na spraši

Panónske travinnobylinné porasty na spraši


Kód biotopu

6250

Kód Natura 2000

6250

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

24

Priemerná plocha TML

34 823 m2

Počet mapovateľov

3

Počet vykonaných návštev na TML

38

Priemerný počet druhov v zázname

77


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Prunus spinosa (37),Rosa canina (36),Festuca rupicola (35),Galium verum (35),Robinia pseudoacacia (35),Falcaria vulgaris (34),Festuca valesiaca (34),Eryngium campestre (33),Botriochloa ischaemum (32),Poa angustifolia (32)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany biotopu na bioregióne

PAN:
13.2% 78.9% 7.9%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

PAN:
13.2% 81.6% 5.2%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

PAN:
15.8% 78.9% 5.3%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 38,0 %
A04 - pasenie 34,2 %
I01 - druhové invázie 25,3 %
I02 - problémové pôvodné druhy 1,3 %
M02 - zmeny biotických podmienok 1,3 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV