Vytlačiť

Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte

Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte


Kód biotopu

6230

Kód Natura 2000

6230

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

287

Priemerná plocha TML

77 970 m2

Počet mapovateľov

56

Počet vykonaných návštev na TML

591

Priemerný počet druhov v zázname

55


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Picea abies (850),Nardus stricta (567),Potentilla erecta (454),Hypericum maculatum (439),Agrostis capillaris (434),Cruciata glabra (403),Vaccinium myrtillus (389),Anthoxanthum odoratum (387),Deschampsia cespitosa (378),Veronica officinalis (375)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
46.51% 53.49%
PAN:

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
42.7% 48.7% 8.6%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
45.4% 46.0% 8.6%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
52.5% 42.7% 4.8%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A04 - pasenie 46,2 %
A03 - kosenie 44,2 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 3,8 %
B02 - Obnova lesa a manažment 2,6 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 2,6 %
F04 - zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne 0,6 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A04 - pasenie 36,8 %
K02 - biologické procesy 31,4 %
A03 - kosenie 8,7 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 7,2 %
D01 - dopravné siete 2,3 %
F04 - zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne 1,8 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 1,5 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 1,5 %
I02 - problémové pôvodné druhy 1,3 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 1,0 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV