Vytlačiť

Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch

Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch


Kód biotopu

6120

Kód Natura 2000

6120

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

25

Priemerná plocha TML

29 451 m2

Počet mapovateľov

5

Počet vykonaných návštev na TML

64

Priemerný počet druhov v zázname

47


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Bromus tectorum (59),Arenaria serpyllifolia (56),Medicago minima (52),Tithymalus cyparissias (50),Cynodon dactylon (49),Trifolium arvense (46),Chondrilla juncea (44),Salsola kali (44),Acosta rhenana (43),Silene conica (41)


Galéria

Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
100.00%
PAN:
27.71% 72.29%

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
100.0%
PAN:
44.0% 48.0% 8.0%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
100.0%
PAN:
44.0% 48.0% 8.0%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
100.0%
PAN:
44.0% 48.0% 8.0%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 33,3 %
I01 - druhové invázie 33,3 %
I02 - problémové pôvodné druhy 33,3 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A04 - pasenie 36,4 %
C01 - baníctvo a lomy 27,3 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 18,2 %
B02 - Obnova lesa a manažment 18,2 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 27,4 %
I01 - druhové invázie 24,7 %
A04 - pasenie 19,2 %
A03 - kosenie 11,0 %
I02 - problémové pôvodné druhy 11,0 %
C01 - baníctvo a lomy 4,1 %
A07 - používanie pesticídov, hormónov a chemikálií 1,4 %
D01 - dopravné siete 1,4 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV