Vytlačiť

Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi

Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi


Kód biotopu

6110

Kód Natura 2000

6110

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

109

Priemerná plocha TML

1 807 m2

Počet mapovateľov

18

Počet vykonaných návštev na TML

189

Priemerný počet druhov v zázname

34


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Acinos arvensis (127),Jovibarba globifera (121),Arenaria serpyllifolia (118),Teucrium chamaedrys (112),Sedum sexangulare (110),Asperula cynanchica (107),Sedum album (106),Potentilla arenaria (105),Seseli osseum (104),Asplenium ruta-muraria (101)


Galéria

Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
59.76% 40.24%
PAN:
16.76% 83.24%

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
67.3% 30.8% 1.9%
PAN:
88.9% 11.1%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Dobrá
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
69.2% 28.8% 2.0%
PAN:
88.9% 11.1%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
80.8% 17.3% 1.9%
PAN:
96.3% 3.7%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Dobrá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A04 - pasenie 30,0 %
A03 - kosenie 20,0 %
C01 - baníctvo a lomy 20,0 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 10,0 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 10,0 %
K02 - biologické procesy 10,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 36,0 %
A04 - pasenie 30,0 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 6,0 %
C01 - baníctvo a lomy 4,0 %
D01 - dopravné siete 4,0 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 4,0 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 2,0 %
E03 - vypúšťanie znečiťujúcich látok 2,0 %
E04 - stavby, budovy v krajine 2,0 %
G05 - iné ľudské vplyvy 2,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A04 - pasenie 80,0 %
K02 - biologické procesy 20,0 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV