Vytlačiť

Xerotermné kroviny

Xerotermné kroviny


Kód biotopu

40A0

Kód Natura 2000

40A0

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

36

Priemerná plocha TML

31 986 m2

Počet mapovateľov

18

Počet vykonaných návštev na TML

72

Priemerný počet druhov v zázname

69


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Rosa canina (84),Cornus mas (77),Prunus spinosa (76),Ligustrum vulgare (73),Cerasus mahaleb (63),Teucrium chamaedrys (59),Crataegus monogyna (59),Quercus pubescens (59),Acer campestre (54),Berberis vulgaris (51)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
78.20% 21.80%
PAN:
58.46% 41.54%

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
62.5% 37.5%
PAN:
53.1% 31.3% 15.6%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
62.5% 37.5%
PAN:
53.1% 34.4% 12.5%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
80.0% 20.0%
PAN:
65.6% 31.3% 3.1%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 42,9 %
K02 - biologické procesy 42,9 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 14,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 52,4 %
A03 - kosenie 14,3 %
I01 - druhové invázie 14,3 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 9,5 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 4,8 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 4,8 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 57,1 %
A03 - kosenie 28,6 %
A04 - pasenie 14,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 31,0 %
A04 - pasenie 14,3 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 11,9 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 7,1 %
D02 - úžitkové vedenia 7,1 %
I01 - druhové invázie 7,1 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 7,1 %
D01 - dopravné siete 4,8 %
F04 - zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne 4,8 %
A03 - kosenie 2,4 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV