Vytlačiť

Kosodrevina

Kosodrevina


Kód biotopu

4070

Kód Natura 2000

4070

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

67

Priemerná plocha TML

237 441 m2

Počet mapovateľov

16

Počet vykonaných návštev na TML

135

Priemerný počet druhov v zázname

50


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Picea abies (248),Sorbus aucuparia (213),Pinus mugo (166),Vaccinium myrtillus (133),Salix silesiaca (126),Vaccinium vitis-idaea (121),Homogyne alpina (120),Calamagrostis villosa (114),Avenella flexuosa (114),Rubus idaeus (113)


Galéria

Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
93.01% 6.99%
PAN:

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
83.7% 12.6% 3.7%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
85.9% 10.4% 3.7%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
85.2% 13.3% 1.5%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 46,0 %
A04 - pasenie 32,0 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 16,0 %
L04 - lavína 6,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 57,8 %
F04 - zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne 12,8 %
G02 - športové a rekreačné štruktúry 9,2 %
D01 - dopravné siete 5,5 %
K02 - biologické procesy 3,7 %
D05 - vylepšený prístup na lokalitu 2,8 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 1,8 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 1,8 %
A04 - pasenie 0,9 %
H04 - znečistenie ovdušia 0,9 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV