Vytlačiť

Kosodrevina

Kosodrevina


Kód biotopu

4070

Kód Natura 2000

4070

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

65

Priemerná plocha TML

233 024 m2

Počet mapovateľov

14

Počet vykonaných návštev na TML

112

Priemerný počet druhov v zázname

49


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Picea abies (193),Sorbus aucuparia (164),Pinus mugo (134),Vaccinium myrtillus (110),Homogyne alpina (100),Salix silesiaca (100),Vaccinium vitis-idaea (99),Avenella flexuosa (97),Calamagrostis villosa (94),Rubus idaeus (91)


Galéria

Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
93.08% 6.92%
PAN:

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
76.0% 18.7% 5.3%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
78.7% 16.0% 5.3%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
78.7% 18.7% 2.6%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 42,9 %
A04 - pasenie 35,7 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 17,9 %
L04 - lavína 3,6 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 60,5 %
F04 - zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne 12,3 %
G02 - športové a rekreačné štruktúry 9,9 %
D01 - dopravné siete 3,7 %
D05 - vylepšený prístup na lokalitu 2,5 %
K02 - biologické procesy 2,5 %
A04 - pasenie 1,2 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 1,2 %
H04 - znečistenie ovdušia 1,2 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 1,2 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV