Vytlačiť

Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion


Kód biotopu

3260

Kód Natura 2000

3260

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

28

Priemerná plocha TML

13 268 m2

Počet mapovateľov

10

Počet vykonaných návštev na TML

77

Priemerný počet druhov v zázname

4


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Fontinalis antipyretica (54),Sparganium emersum (34),Rhynchostegium riparioides (29),Butomus umbellatus (27),Potamogeton crispus (27),Batrachium aquatile (24),Sagittaria sagittifolia (16),Myriophyllum spicatum (15),Elodea canadensis (13),Potamogeton nodosus (13)


Galéria

Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
90.91% 9.09%
PAN:
78.70% 21.30%

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
95.0% 5.0%
PAN:
81.3% 18.8%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Dobrá
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
95.0% 5.0%
PAN:
87.5% 12.5%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
97.5% 2.5%
PAN:
81.3% 18.8%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Dobrá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
H01 - znečistenie povrchových vôd 31,2 %
F02 - 25,0 %
K02 - biologické procesy 25,0 %
H05 - znečistenie pôdy a pevný odpad 18,8 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 81,8 %
F02 - 18,2 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV