Vytlačiť

Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov

Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov


Kód biotopu

3220

Kód Natura 2000

3220

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

40

Priemerná plocha TML

4 562 m2

Počet mapovateľov

15

Počet vykonaných návštev na TML

62

Priemerný počet druhov v zázname

38


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Mentha longifolia (45),Salix purpurea (43),Agrostis stolonifera (41),Artemisia vulgaris (38),Urtica dioica (37),Calamagrostis pseudophragmites (37),Epilobium hirsutum (36),Tanacetum vulgare (36),Ranunculus repens (36),Myosoton aquaticum (36)


Galéria

Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
64.32% 35.68%
PAN:

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
33.9% 45.2% 20.9%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
33.9% 48.4% 17.7%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
50.0% 30.6% 19.4%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
L08 - záplavy (prírodné procesy) 75,0 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 15,9 %
K02 - biologické procesy 4,5 %
A04 - pasenie 2,3 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 2,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 27,5 %
K02 - biologické procesy 21,2 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 16,2 %
I01 - druhové invázie 15,0 %
C01 - baníctvo a lomy 2,5 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 2,5 %
M02 - zmeny biotických podmienok 2,5 %
A03 - kosenie 1,2 %
B02 - Obnova lesa a manažment 1,2 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 1,2 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV