Vytlačiť

Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár

Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár


Kód biotopu

3140

Kód Natura 2000

3140

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

15

Priemerná plocha TML

7 031 m2

Počet mapovateľov

9

Počet vykonaných návštev na TML

32

Priemerný počet druhov v zázname

7


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Chara sp. (8),Alisma plantago-aquatica (7),Potamogeton pusillus (7),Typha latifolia (6),Juncus articulatus (6),Myriophyllum spicatum (6),Chara fragilis (6),Glyceria fluitans (6),Veronica beccabunga (6),Ceratophyllum demersum (5)


Galéria

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
61.52% 38.48%
PAN:
55.56% 44.44%

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
50.0% 37.5% 12.5%
PAN:
60.0% 40.0%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
50.0% 37.5% 12.5%
PAN:
80.0% 20.0%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
62.5% 25.0% 12.5%
PAN:
60.0% 40.0%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 57,1 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 14,3 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 14,3 %
M02 - zmeny biotických podmienok 14,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 50,0 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 25,0 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 25,0 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV