Vytlačiť

Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a /alebo Isoeto-Nanojuncetea

Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a /alebo Isoeto-Nanojuncetea


Kód biotopu

3130

Kód Natura 2000

3130

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

33

Priemerná plocha TML

14 695 m2

Počet mapovateľov

16

Počet vykonaných návštev na TML

86

Priemerný počet druhov v zázname

11


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Eleocharis acicularis (35),Bidens frondosa (26),Bidens tripartita (24),Persicaria lapathifolia (23),Alisma plantago-aquatica (21),Lythrum salicaria (21),Rorippa palustris (20),Echinochloa crus-galli (19),Lycopus europaeus (19),Cyperus fuscus (19)


Galéria

Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
60.73% 39.27%
PAN:
47.42% 52.58%

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
49.1% 16.4% 34.5%
PAN:
34.5% 27.6% 37.9%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
54.5% 27.3% 18.2%
PAN:
44.8% 41.4% 13.8%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
49.1% 16.4% 34.5%
PAN:
41.4% 20.7% 37.9%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
F02 - 50,0 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 50,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 24,4 %
D01 - dopravné siete 20,0 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 20,0 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 11,1 %
K02 - biologické procesy 8,9 %
F02 - 6,7 %
D03 - lodné cesty, prístavy, prístavné stavby 2,2 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 2,2 %
G05 - iné ľudské vplyvy 2,2 %
M02 - zmeny biotických podmienok 2,2 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
M01 - zmeny abiotických podmienok 37,5 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 25,0 %
K02 - biologické procesy 25,0 %
L08 - záplavy (prírodné procesy) 12,5 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 33,3 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 30,0 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 10,0 %
M02 - zmeny biotických podmienok 10,0 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 6,7 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 6,7 %
D03 - lodné cesty, prístavy, prístavné stavby 3,3 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV