Vytlačiť

Panónske slané stepi a slaniská

Panónske slané stepi a slaniská


Kód biotopu

1530

Kód Natura 2000

1530

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

4

Priemerná plocha TML

9 614 m2

Počet mapovateľov

3

Počet vykonaných návštev na TML

16

Priemerný počet druhov v zázname

18


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Atriplex prostrata (14),Bolboschoenus maritimus (13),Agrostis stolonifera (10),Lotus tenuis (9),Potentilla anserina (9),Phragmites australis (9),Heleochloa schoenoides (8),Persicaria lapathifolia (8),Juncus compressus (7),Rumex stenophyllus (7)


Galéria

Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany biotopu na bioregióne

PAN:
12.5% 43.8% 43.7%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

PAN:
18.8% 50.0% 31.2%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

PAN:
12.5% 43.8% 43.7%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A04 - pasenie 60,0 %
A03 - kosenie 40,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 47,6 %
I02 - problémové pôvodné druhy 28,6 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 14,3 %
A03 - kosenie 9,5 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV