Vytlačiť

Vnútrozemské slaniská a slané lúky

Vnútrozemské slaniská a slané lúky


Kód biotopu

1340

Kód Natura 2000

1340

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

51

Priemerná plocha TML

47 418 m2

Počet mapovateľov

7

Počet vykonaných návštev na TML

156

Priemerný počet druhov v zázname

42


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Agrostis stolonifera (121),Elytrigia repens (114),Galium verum (114),Plantago maritima (111),Lotus tenuis (109),Puccinellia distans (103),Festuca pseudovina (103),Cynodon dactylon (103),Potentilla anserina (101),Poa angustifolia (101)


Galéria

Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
47.38% 52.62%
PAN:
43.69% 56.31%

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
27.8% 66.7% 5.5%
PAN:
22.9% 66.7% 10.4%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
38.9% 55.6% 5.5%
PAN:
26.0% 65.6% 8.4%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
72.2% 22.2% 5.6%
PAN:
22.9% 69.8% 7.3%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A04 - pasenie 22,2 %
A03 - kosenie 14,8 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 14,8 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 14,8 %
K02 - biologické procesy 14,8 %
G05 - iné ľudské vplyvy 11,1 %
H05 - znečistenie pôdy a pevný odpad 7,4 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 48,9 %
A04 - pasenie 44,4 %
J01 - požiar a potlačenie požiaru 4,4 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 2,2 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
I02 - problémové pôvodné druhy 28,2 %
K02 - biologické procesy 26,0 %
A04 - pasenie 18,3 %
A03 - kosenie 11,5 %
D01 - dopravné siete 5,3 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 4,6 %
I01 - druhové invázie 3,8 %
A07 - používanie pesticídov, hormónov a chemikálií 0,8 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 0,8 %
H05 - znečistenie pôdy a pevný odpad 0,8 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV