Vytlačiť

Lišajníkové borovicové lesy

Lišajníkové borovicové lesy


Kód biotopu

91T0

Kód Natura 2000

91T0

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

13

Priemerná plocha TML

120 630 m2

Počet mapovateľov

5

Počet vykonaných návštev na TML

14

Priemerný počet druhov v zázname

26


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Pinus sylvestris (35),Quercus petraea (20),Festuca ovina (13),Anthoxanthum odoratum (13),Pleurozium schreberi (13),Calamagrostis epigejos (13),Cladonia sp. (12),Frangula alnus (12),Leucobryum glaucum (12),Phytolacca americana (9)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany biotopu na bioregióne

PAN:
28.6% 71.4%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

PAN:
35.7% 64.3%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

PAN:
42.9% 57.1%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 50,0 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 28,6 %
D01 - dopravné siete 14,3 %
I01 - druhové invázie 7,1 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV