Vytlačiť

Panónske topoľové lesy s borievkou

Panónske topoľové lesy s borievkou


Kód biotopu

91N0

Kód Natura 2000

91N0

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

5

Priemerná plocha TML

72 395 m2

Počet mapovateľov

4

Počet vykonaných návštev na TML

15

Priemerný počet druhov v zázname

62


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Ailanthus altissima (39),Populus alba (34),Juniperus communis (33),Robinia pseudoacacia (27),Berberis vulgaris (27),Ligustrum vulgare (24),Crataegus oxyacantha (syn.) (24),Quercus cerris (23),Pinus sylvestris (22),Padus serotina (21)


Galéria

Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany biotopu na bioregióne

PAN:
20.0% 80.0%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

PAN:
80.0% 20.0%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

PAN:
20.0% 80.0%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

PAN:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 40,0 %
I01 - druhové invázie 37,1 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 14,3 %
D01 - dopravné siete 5,7 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 2,9 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV