Vytlačiť

Vlhké acidofilné brezové dúbravy

Vlhké acidofilné brezové dúbravy


Kód biotopu

9190

Kód Natura 2000

9190

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

22

Priemerná plocha TML

70 325 m2

Počet mapovateľov

5

Počet vykonaných návštev na TML

61

Priemerný počet druhov v zázname

61


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Frangula alnus (137),Quercus robur (106),Alnus glutinosa (75),Pinus sylvestris (70),Carpinus betulus (58),Crataegus oxyacantha (syn.) (58),Lysimachia vulgaris (57),Corylus avellana (55),Quercus petraea (54),Tilia cordata (54)


Galéria

Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
9.1% 90.9%
PAN:
18.0% 58.0% 24.0%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
9.1% 90.9%
PAN:
18.0% 70.0% 12.0%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
9.1% 90.9%
PAN:
30.0% 48.0% 22.0%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 50,0 %
B02 - Obnova lesa a manažment 25,0 %
D01 - dopravné siete 16,7 %
I01 - druhové invázie 8,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
D01 - dopravné siete 36,5 %
I01 - druhové invázie 30,8 %
B02 - Obnova lesa a manažment 13,5 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 7,7 %
H05 - znečistenie pôdy a pevný odpad 5,8 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 3,8 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 1,9 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV