Vytlačiť

Aktívne vrchoviská

Aktívne vrchoviská


Kód biotopu

Ra1b

Kód Natura 2000

7110

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

10

Priemerná plocha TML

7 301 m2

Počet mapovateľov

6

Počet vykonaných návštev na TML

19

Priemerný počet druhov v zázname

23


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Picea abies (24),Eriophorum vaginatum (19),Pinus mugo (18),Calluna vulgaris (16),Sphagnum fallax (16),Vaccinium myrtillus (15),Oxycoccus palustris (15),Vaccinium vitis-idaea (15),Sphagnum magellanicum (13),Carex nigra (12)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
81.05% 18.95%
PAN:

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
73.7% 15.8% 10.5%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
78.9% 10.5% 10.6%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
73.7% 15.8% 10.5%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 50,0 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 33,3 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 16,7 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV