Vytlačiť

Večernica malá

Večernica malá

Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

460 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

zraniteľný (VU = Vulnerable)


Galéria