Vytlačiť

tchor stepný

tchor stepný

Mustela eversmanii (Lesson, 1827)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

1 000 EUR


Morfológia

Je to stredne veľká šelma, so zavalitejšou postavou a s krátkymi končatinami, takže sa pri chôdzi bruchom takmer dotýka podkladu. Oči má malé, ušnice krátke a chvost nedosahuje polovicu dĺž­ky tela. Väčšinu tela pokrýva svetlá srsť pieskovožltej, žltohnedej až šedej farby, zatiaľ čo nohy, hruď a po­zdĺžny pruh na bruchu sú tmavé až čierne. Chvost je tiež z dvoch posledných tretín čierny a, naopak, pri ko­reni svetlý. Kresba hlavy je málo výrazná. Vyznačuje sa silne vyvinutými ritnými žľazami, ich páchnuci výlučok v prípade ohrozenia vypúšťa na zastrašenie predátora.

Ekológia

Druh osídľuje predovšetkým suchšie poľné biotopy s remízkami, krovinatými medzami a suchými jarkami v poľnohospodárskej krajine, v pásme nížin a pahorkatín. Horským oblastiam a súvislým lesom, hlavne ihličnatým, sa vyhýba. Skrýva sa najčastejšie v norách sysľov, škrečkov a králikov, v skalách, v koreňoch stromov alebo v budovách. Vlastné krátke a jednoduché nory si hrabe len zriedkavo. Aktívny je predovšetkým v noci. Živí sa hlavne poľnými hlodavcami, občas loví ježov, drobné vtáky, žaby, jašterice, hady a hmyz. Pári sa skoro na jar, samica je gravidná 40 - 43 dní a môže mať 3 - 9 mláďat. Mláďatá dospievajú za 10 mesiacov a v zajatí sa dožíva až 14 rokov.

Celkové rozšírenie

Je to palearktický druh. Severná hranica výskytu prechádza českom, Slo­venskom, Poľskom a Ukrajinou až po Mongolsko na východe. Vyskytuje sa tiež v Rakúsku, Maďar­sku, Srbsku a Rumunsku, na juhu obýva Krym a severný Kaukaz, Strednú Áziu, Kazachstan, severné Turkménsko, Uzbekistan, severný Tadži­kistan, Kirgizsko, na východe siaha po západnú, centrálnu a severovýchodnú Čínu.

Rozšírenie na Slovensku

Vyskytuje sa hlav­ne na Podunajskej a Východoslovenskej nížine, vzácne na ostatnom území. Neuvádzajú sa žiad­ne územia európskeho významu, v ktorých by sa druh vyskytoval, preto nebolo možné stanoviť ich počet.

Faktory ohrozenia

Ilegálny odchyt, odstrel a trávenie.

Galéria