Vytlačiť

Pinka severská

Pinka severská

Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh národného významu

Spoločenská hodnota

0 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu


Galéria