Vytlačiť

mlok vrchovský

mlok vrchovský

Triturus alpestris (Laurenti, 1768)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh národného významu

Spoločenská hodnota

230 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

zraniteľný (VU = Vulnerable)


Galéria