Vytlačiť

mora schmidtova

mora schmidtova

Orthosia schmidti (Dioszeghy, 1935)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

140 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

vzácny (Rare)


Morfológia

Stredne veľký nočný motýľ. Telo je veľmi široké, husto ochlpené, tykadlá sú hrebeňovité. hlava, hruď, bruško aj krídla sú tmavohnedo sfarbené. Oba páry krídel sú na vonkajšom okraji široko bledohnedo lemované. Na predných krídlach sú pri hornom okraji tri hnedé škvrny s tenkým bledohnedým lemom a približne rovnobežne s vonkajším okrajom sa tiahne kľukatá bledohnedá čiara. húsenica je zhora sivohnedá, s čiernymi škvrnami a jemným žltým stredovým pruhom. Na okrajoch tela je široký zvlnený bledožltý pás.

Ekológia

Motýle sa v prírode objavujú od apríla. Po spárení samička kladie vajíčka na živné rastliny húseníc, u nás hlavne na duby (napr. Quercus cerris, Q. pubescens), v Maďarsku aj javor tatársky (Acer tataricum)a javor poľný (Acer campestre). Húsenica sa zakukľuje v hrabanke alebo plytko v pôde. Postglaciálny relikt. Obýva lesy v nížinách a pahorkatinách.

Celkové rozšírenie

Pontomediteránny druh rozšírený v Maďarsku, Slovensku, Rumunsku, Bulharsku a severnom Grécku, kde žije ssp. pinkeri Hreblay & Varga, 1993.

Rozšírenie na Slovensku

Rozšírený lokálne na juhozápadnom (okolie Dunaja, Devínska Kobyla, Ipeľská pahorkatina, Ipeľská kotlina, Burda) a strednom Slovensku (Štiavnické vrchy). Výskyt bol zaznamenaný na 6 územiach európskeho významu.

Faktory ohrozenia

Ubúdanie ponticko-panónskych nížinných a podhorských xerotermných dubových lesov zo zväzu Aceri-Quercion.

Zaujímavosti

Mora Schmidtova bola pôvodne opísaná v rode Monima. Neskôr bol tento rod zaradený ako jeden zo štyroch podrodov rodu Orthosia Ochsenheimer, 1816. Kvôli odlišnostiam od ostatných druhov v rode vytvoril Hreblay pre moru Schmidtovu v roku 1993 nový rod Dioszeghyana, ktorý  pomenoval podľa mena autora jej pôvodného opisu.

Počet lokalít

14

Priemerná plocha TML

48 608 m2

Počet mapovateľov

4

Počet vykonaných návštev na TML

53

Priemerný počet druhov v zázname

14


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Orthosia gothica (Linnaeus, 1758) (31),Orthosia cerasi (Fabricius, 1775) (27),Polyploca ridens (Fabricius, 1787) (24),Eupithecia dodoneata Guenee, 1857 (23),Orthosia cruda (Denis et Schiffermueller, 1775) (23),Egira conspicillaris (Linnaeus, 1758) (22),Orthosia incerta (Hufnagel, 1766) (21),Conistra vaccinii (Linnaeus, 1761) (20),Lithophane ornitopus (Hufnagel, 1766) (17),Nola cicatricalis (Treitschke, 1835) (17)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
54.5% 45.5%
PAN:
14.3% 57.1% 28.6%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
72.7% 27.3%
PAN:
32.1% 64.3% 3.6%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
72.7% 27.3%
PAN:
32.1% 64.3% 3.6%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
63.6% 36.4%
PAN:
25.0% 46.4% 28.6%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 50,0 %
B02 - Obnova lesa a manažment 25,0 %
K02 - biologické procesy 25,0 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV