Vytlačiť

priadkovec trnkový

priadkovec trnkový

Eriogaster catax (Linnaeus, 1758)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

200 EUR


Morfológia

Menší priadkovec s rozpätím krídel samčekov do 32 a samičiek do 42 mm. Okrem veľkosti sa obe pohlavia líšia aj v základnom sfarbení. Samčeky sú oranžovožlté, samičky červenohnedé. Obe pohlavia však majú podobnú kresbu − na predných krídlach majú tmavší široký stredový pás s veľmi výraznou okrúhlou bielou škvrnou uprostred. hlava, hruď, telo aj nohy imág sú veľmi husto a dlho ochlpené. Samčeky majú výrazne hrebeňovité tykadlá.

Ekológia

Majú jednu generáciu do roka. Imága (dospelé jedince) sú v prírode od konca augusta do októbra. Motýle lietajú za súmraku a v noci, keď aj kopulujú. Oplodnené samičky kladú vajíčka v prstencoch okolo halúzok hlohov (Crataegus sp.) a trniek (Prunus spinosa).
Prekrývajú ich ochrannou vrstvou chĺpkov zo svojho zadočku. Vajíčka prezimujú a na jar sa z nich liahnu čierne húseničky. Živia sa mladými lístkami. Až do posledného zvliekania žijú pospolito v pavučinovitom hniezde, ktoré postupne zväčšujú. Posledný instar žije samotársky.
Kuklí sa v tvrdom, žltohnedom, oválnom zámotku, plytko pod zemou alebo pod vegetáciou. Obýva teplé krovinaté biotopy, riedke listnaté lesy a okraje lesov s porastami trniek v nížinách a stredných polohách.

Celkové rozšírenie

Eurosibírsky druh. Rozšírený od severného Španielska a západného Francúzska cez teplé oblasti strednej Európy až po južné Rusko a Kaukaz.

Rozšírenie na Slovensku

V minulosti bol lokálne rozšírený na všetkých vhodných lokalitách nižších a stredných polôh. V súčasnosti známy z južnej časti bielych Karpát, zo Záhoria, z Podunajskej nížiny, Malých Karpát, zo Starohorských vrchov, Poľany, Veľkej Fatry, Cerovej vrchoviny a ďalších území. Vyskytuje sa v 26 územiach európskeho významu.

Faktory ohrozenia

Zarastanie pôvodne členitých nezapojených lesných porastov a lesných lúk. Ubúdanie výmladkových lesov v nižších polohách.

Zaujímavosti

Priadkovce dostali meno podľa toho, že ich húsenice už od mala spriadajú hniezda, ktoré môžu dosiahnuť až 20 cm. V hniezde hľadajú úkryt pred predátormi alebo nepriaznivým počasím a nocujú v ňom za chladných nocí.

Počet lokalít

23

Priemerná plocha TML

145 183 m2

Počet mapovateľov

8

Počet vykonaných návštev na TML

107

Priemerný počet druhov v zázname

7


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Pieris napi (Linnaeus, 1758) (48),Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) (47),Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758) (42),Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) (35),Inachis io (Linnaeus, 1758) (31),Pieris rapae (Linnaeus, 1758) (26),Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) (26),Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) (24),Erynnis tages (Linnaeus, 1758) (23),Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) (22)


Galéria

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
31.9% 55.3% 12.8%
PAN:
28.0% 48.0% 24.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
38.3% 59.6% 2.1%
PAN:
52.0% 48.0%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
40.4% 55.3% 4.3%
PAN:
52.0% 48.0%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
72.3% 17.0% 10.7%
PAN:
44.0% 32.0% 24.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 60,0 %
A04 - pasenie 40,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A04 - pasenie 43,4 %
K02 - biologické procesy 39,6 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 11,3 %
A03 - kosenie 5,7 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 60,0 %
A04 - pasenie 40,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 77,8 %
A04 - pasenie 22,2 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV