Vytlačiť

netopier obyčajný

netopier obyčajný

Myotis myotis (Borkhausen, 1797)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

1 000 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

zraniteľný (VU = Vulnerable)


Morfológia

Na našom území patrí relatívne k veľkým druhom netopierov. V porovnaní s inými druhmi rodu Myotis okrem druhu M. bechteinii má pomerne veľké uš­nice. Ušnice a lietacie blany sú svetlohnedé, srsť na chrbte dospelých jedincov je šedohnedá a na bruchu sivobiela.

Ekológia

Samice tvoria letné kolónie obyčajne v počte 100 - 500 jedincov, niekedy to môže byť až niekoľko tisíc jedincov v podkrovných, vzácnejšie v podzemných priestoroch. Zimujú výlučne v pod­zemných priestoroch. Potravu lovia obyčajne v les­ných priestoroch a nad vykosenými lúkami, kde zbierajú zo zeme predovšetkým veľké nelietajúce chrobáky. Pária sa koncom leta. Počas zimy zostávajú spermie v maternici samíc a k oplodneniu prichádza až na jar. Samice rodia v júni obyčajne jedno, vzácne dve mláďatá, ktoré sa rozmnožujú v 2. alebo 3. roku života. Priemerná dĺžka života je 3 - 4 roky, najväčšia zistená dĺžka života je 37 rokov.

Celkové rozšírenie

Druh sa vyskytuje v západnej Eurázii, na Blízkom východe a v severnej Afrike.

Rozšírenie na Slovensku

Vyskytuje sa pomerne často na celom našom území.

Druh sa vyskytuje na 143 územiach európskeho významu.

Faktory ohrozenia

Nelegálny vstup a ich vyrušova­nie v podzemných priestoroch, kde zimujú netopiere, rekonštrukcie podkrovných priestorov v miestach obývaných reprodukčnými kolóniami.

Počet lokalít

238

Priemerná plocha TML

35 332 m2

Počet mapovateľov

27

Počet vykonaných návštev na TML

368

Priemerný počet druhov v zázname

3


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) (216),Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1775) (102),Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) (97),Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) (83),Myotis daubentonii (Kuhl, 1819) (66),Myotis nattereri (Kuhl, 1818) (43),Myotis dasycneme (Boie, 1825) (42),Myotis blythii (Tomes, 1857) (37),Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) (37),Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) (24)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
44.0% 41.4% 14.6%
PAN:
45.8% 33.3% 20.9%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
89.5% 7.6% 2.9%
PAN:
83.3% 12.5% 4.2%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
91.8% 6.4% 1.8%
PAN:
79.2% 20.8%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
46.6% 40.8% 12.6%
PAN:
45.8% 37.5% 16.7%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 46,2 %
G05 - iné ľudské vplyvy 46,2 %
H07 - iné formy znečistenia 7,7 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
G05 - iné ľudské vplyvy 31,4 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 30,0 %
E06 - iné aktivity spojené s urbanizáciou a priemyslom 22,9 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 4,3 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 2,9 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 2,9 %
D01 - dopravné siete 1,4 %
G02 - športové a rekreačné štruktúry 1,4 %
H05 - znečistenie pôdy a pevný odpad 1,4 %
K02 - biologické procesy 1,4 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
G05 - iné ľudské vplyvy 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
G05 - iné ľudské vplyvy 33,3 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 22,2 %
E06 - iné aktivity spojené s urbanizáciou a priemyslom 11,1 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 11,1 %
L05 - zosuvy pôdy 11,1 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 11,1 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV