Vytlačiť

Vydra riečna

Vydra riečna

Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

1 840 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

zraniteľný (VU = Vulnerable)


Počet lokalít

165

Priemerná plocha TML

638 872 m2

Počet mapovateľov

86

Počet vykonaných návštev na TML

1 424

Priemerný počet druhov v zázname

2


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) (151),Castor fiber Linnaeus, 1758 (121),Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) (53),Motacilla cinerea Tunstall, 1771 (51),Ardea cinerea Linnaeus, 1758 (50),Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 (46),Myocastor coypus Molina 1782 (39),Parus major Linnaeus, 1758 (35),Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) (35),Turdus merula Linnaeus, 1758 (31)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
55.1% 39.3% 5.6%
PAN:
48.6% 42.9% 8.5%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
62.7% 35.9% 1.4%
PAN:
71.8% 27.5% 0.7%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
67.4% 30.1% 2.5%
PAN:
70.9% 28.0% 1.1%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
70.6% 26.1% 3.3%
PAN:
62.6% 30.0% 7.4%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
C01 - baníctvo a lomy 25,0 %
D01 - dopravné siete 20,0 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 20,0 %
H05 - znečistenie pôdy a pevný odpad 15,0 %
B02 - Obnova lesa a manažment 5,0 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 5,0 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 5,0 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 2,5 %
J03 - iné zmeny ekosystému 2,5 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
H01 - znečistenie povrchových vôd 22,7 %
D01 - dopravné siete 22,4 %
C01 - baníctvo a lomy 10,3 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 8,8 %
B02 - Obnova lesa a manažment 7,1 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 5,1 %
H05 - znečistenie pôdy a pevný odpad 2,3 %
J03 - iné zmeny ekosystému 2,2 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 2,1 %
F02 - 2,1 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
H01 - znečistenie povrchových vôd 56,7 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 15,0 %
D01 - dopravné siete 10,0 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 8,3 %
F02 - 5,0 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 3,3 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 1,7 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 22,0 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 18,6 %
F02 - 17,6 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 14,7 %
D01 - dopravné siete 7,5 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 5,8 %
I01 - druhové invázie 3,1 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 2,4 %
H07 - iné formy znečistenia 1,9 %
E03 - vypúšťanie znečiťujúcich látok 1,7 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV