Vytlačiť

Bobor vodný

Bobor vodný

Castor fiber Linnaeus, 1758

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

996 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

ohrozený (EN = Endangered)


Počet lokalít

172

Priemerná plocha TML

631 226 m2

Počet mapovateľov

37

Počet vykonaných návštev na TML

1 027

Priemerný počet druhov v zázname

4


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Ardea cinerea Linnaeus, 1758 (257),Buteo buteo (Linnaeus, 1758) (190),Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 (170),Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) (150),Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) (110),Casmerodius albus (Linnaeus, 1758) (101),Turdus merula Linnaeus, 1758 (100),Parus caeruleus Linnaeus, 1758 (99),Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) (95),Sus scrofa Linnaeus, 1758 (94)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
40.1% 48.4% 11.5%
PAN:
27.0% 67.3% 5.7%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
52.1% 46.1% 1.8%
PAN:
42.5% 55.8% 1.7%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
56.3% 42.1% 1.6%
PAN:
52.8% 45.7% 1.5%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
57.3% 32.7% 10.0%
PAN:
42.2% 55.3% 2.5%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
F02 - 28,6 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 28,6 %
E03 - vypúšťanie znečiťujúcich látok 17,9 %
C01 - baníctvo a lomy 7,1 %
D01 - dopravné siete 7,1 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 7,1 %
M02 - zmeny biotických podmienok 3,6 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
M01 - zmeny abiotických podmienok 20,6 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 9,8 %
E03 - vypúšťanie znečiťujúcich látok 9,5 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 8,2 %
B02 - Obnova lesa a manažment 7,4 %
D01 - dopravné siete 7,1 %
F05 - ilegálny zber / odchyt morskej fauny 7,1 %
H05 - znečistenie pôdy a pevný odpad 5,8 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 4,0 %
C01 - baníctvo a lomy 3,7 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
M01 - zmeny abiotických podmienok 52,2 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 26,1 %
F02 - 13,0 %
A07 - používanie pesticídov, hormónov a chemikálií 4,3 %
B02 - Obnova lesa a manažment 4,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
M01 - zmeny abiotických podmienok 57,8 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 14,5 %
B02 - Obnova lesa a manažment 7,9 %
F02 - 4,7 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 4,4 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 2,8 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 1,3 %
I01 - druhové invázie 1,3 %
F05 - ilegálny zber / odchyt morskej fauny 1,2 %
A07 - používanie pesticídov, hormónov a chemikálií 1,0 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV