Vytlačiť

uchaňa čierna

uchaňa čierna

Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

460 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

zraniteľný (VU = Vulnerable)


Morfológia

Stredne veľký netopier, s veľkými a širo­kými ušnicami otočenými dopredu, na čele zrastenými. Tragus (ušné viečko) je pomerne dlhý, rovný a zašpicatený. Srsť má dlhú a hustú, takmer čiernu aj na spodnej strane tela, staršie jedince majú končeky chlpov svetlé, čo dodáva sfarbeniu striebristý nádych. Ušnice a lietacie blany sú tiež čierne.

Ekológia

Je to typický štrbinový druh, letné koló­nie obývajú štrbiny za kôrou stromov, za dreveným obložením budov, pravdepodobne aj v skalných puklinách a pod. Zimuje v kolóniách, ale aj jednotli­vo v podzemných priestoroch, v štrbinách aj voľne. Je citlivý na vyrušovanie. Lieta rýchlo a obratne loví v okolí korún stromov do výšky 10 m, ale často, naj­mä v okolí vodných plôch, sa pohybuje aj nízko nad zemou. Špecializuje sa na lov drobných nočných mo­týľov, ostatná korisť (dvojkrídlovce) tvorí len jednu desatinu potravy. Samice rodia jedno až dve mláďatá a dožíva sa minimálne 22 rokov.

Celkové rozšírenie

Vyskytuje sa od severu Pyrenej­ského polostrova po Kaukaz a od severnej Škandiná­vie po ostrovy v stredomorskej oblasti, Maroko a Kanárske ostrovy.

Rozšírenie na Slovensku

Druh bol zistený takmer na celom našom území (okrem časti Podunajskej a Východoslovenskej nížiny) a z niektorých oblastí chýbajú údaje (Kysuce, Orava, Západné a Vysoké Tatry, stredná a južná časť Hronskej pahorkatiny). Vyskytuje sa najmä v lesnom prostredí.

Druh sa vyskytuje na 93 územiach európskeho výz­namu.

Faktory ohrozenia

Likvidácia stromov s dutinami, rušenie netopierov v podzemných priestoroch.

Galéria