Vytlačiť

Oriešok hnedý (obyčajný)

Oriešok hnedý (obyčajný)

Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh národného významu

Spoločenská hodnota

500 EUR