Vytlačiť

Krivonos smrekový

Krivonos smrekový

Loxia curvirostra Linnaeus, 1758

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh národného významu

Spoločenská hodnota

500 EUR


Galéria