Vytlačiť

Vodnár potočný

Vodnár potočný

Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh národného významu

Spoločenská hodnota

166 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

vzácny (Rare)