Vytlačiť

kačica chripľavka

kačica chripľavka

Anas strepera Linnaeus, 1758

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh národného významu

Spoločenská hodnota

1 000 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

vzácny (Rare)