Vytlačiť

pĺž zlatistý

pĺž zlatistý

Sabanejewia aurata

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

800 EUR


Počet lokalít

9

Priemerná plocha TML

2 503 m2

Počet mapovateľov

10

Počet vykonaných návštev na TML

32

Priemerný počet druhov v zázname

16


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1783) (41),Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) (31),Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) (27),Barbus barbus (Linnaeus, 1758) (24),Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758) (24),Gobio (Gobio) gobio (Linnaeus, 1758) (24),Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) (22),Rhodeus sericeus (Bloch, 1783) (21),Gobio albipinnatus Fang, 1934 (19),Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) (19)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
12.5% 37.5% 50.0%
PAN:
15.4% 84.6%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
37.5% 37.5% 25.0%
PAN:
7.7% 61.5% 30.8%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
37.5% 37.5% 25.0%
PAN:
15.4% 61.5% 23.1%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
12.5% 37.5% 50.0%
PAN:
7.7% 7.7% 84.6%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 66,7 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 33,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 66,7 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 33,3 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 61,9 %
F02 - 9,5 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 9,5 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 9,5 %
B02 - Obnova lesa a manažment 4,8 %
J03 - iné zmeny ekosystému 4,8 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV