Vytlačiť

pĺž zlatistý

pĺž zlatistý

Sabanejewia aurata

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

800 EUR


Počet lokalít

10

Priemerná plocha TML

4 124 m2

Počet mapovateľov

11

Počet vykonaných návštev na TML

39

Priemerný počet druhov v zázname

16


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1783) (52),Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) (36),Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) (36),Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758) (33),Barbus barbus (Linnaeus, 1758) (30),Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) (29),Gobio (Gobio) gobio (Linnaeus, 1758) (27),Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) (25),Rhodeus sericeus (Bloch, 1783) (24),Gobio albipinnatus Fang, 1934 (21)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
43.8% 25.0% 31.2%
PAN:
13.0% 87.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
68.8% 18.8% 12.4%
PAN:
4.3% 69.6% 26.1%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
56.3% 31.3% 12.4%
PAN:
8.7% 52.2% 39.1%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
50.0% 18.8% 31.2%
PAN:
13.0% 8.7% 78.3%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 33,3 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 33,3 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 16,7 %
I01 - druhové invázie 16,7 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
M01 - zmeny abiotických podmienok 23,1 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 15,4 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 15,4 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 15,4 %
F02 - 7,7 %
I01 - druhové invázie 7,7 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 7,7 %
J03 - iné zmeny ekosystému 7,7 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 52,5 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 12,5 %
F02 - 10,0 %
J03 - iné zmeny ekosystému 7,5 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 7,5 %
I01 - druhové invázie 5,0 %
B02 - Obnova lesa a manažment 2,5 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 2,5 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV