Ambros Michal

Michal Ambros

Počet záznamov

70140

Posledný záznam

5.4.2019 9:39:18

 

 

 

 

 

Druhy pozorované mapovateľom

Druh Druh (LT) Chránenosť Ohrozenosť Rod Akcia
Tetrao urogallus urogallus Linnaeus, 1758 Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Amalareus peniclliger kratochvili Rosicky, 1955 Nechránené Detail v atlase
Rhadinopsylla integella Jord. et Rothsch. 1921 Nechránené Detail v atlase
Atyphloceras nuperus nuperus (Jordan, 1931) Nechránené vzácny (Rare) Detail v atlase
Dasypsyllus gallinulae (Dale, 1878) Nechránené Detail v atlase
 
Celkový počet: 5110
 

Rastliny pozorované mapovateľom

Druh Druh latinsky Chránenosť Rod Akcia
Bartramia ithyphylla Nechránené Detail v atlase
Ephemerum serratum Nechránené Detail v atlase
Mnium rostratum (syn.) Nechránené Detail v atlase
Mannia fragrans Nechránené Detail v atlase
Plagiochila porelloides Nechránené Detail v atlase
 
Celkový počet: 2092
 

Biotopy pozorované mapovateľom

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
Xerotermné kroviny Kr6 40A0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Vápnomilné bukové lesy Ls5.4 9150 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Teplomilné submediteránne dubové lesy Ls3.1 91H0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Teplomilné lemy Tr6 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) Tr1 6210 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
 
Celkový počet: 27