Vytlačiť

Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa

Projekt

Monitorovanie biotopov a druhov európskeho významu

Územia na mape

Dátum

24.7.2023

Lokalita

Ipeľský Potok


Plocha

1 966,08 m2


Biotopy

Kód biotopu Natura Názov biotopu Natura Pokryvnosť v %
6430 6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa 6430 70,00

Lokalitné údaje

Krajina

Slovenská republika

NUTS oblasť

Stredné Slovensko

 

Kraj

Banskobystrický kraj

Okres

Poltár

 

Obec

Málinec

Kataster

Ipeľský Potok

 

Orografický celok

Veporske vrchy

Bioregión

alpský región

 

Kompetencia ŠOP SR

S-CHKO Cerová vrchovina

TM (1:50 000)

M-34-124-A

 

ZM (1:10 000)

36-42-16

DFS

74-84a

 

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Hlavný mapovateľ

Figura Tomáš

Ostatní mapovatelia

Literatúra