Vytlačiť

Vnútrozemské slaniská a slané lúky

Územia na mape

Dátum

19.5.2020 (jar)

Lokalita

Panské lúky_1340_A


Plocha

0,00 m2


Poznámka

Slaný močiar značne poškodený ľudskými aktivitami. V roku 2012 bolo celé územie zorané. Vegetácia zregenerovala len minimálne, väčšinou ide o zmes expanzívnych a ruderálnych druhov. Na malých plochách sa nachádzajú súvislé porasty Carex distans, na niekoľkých metroch štvorcových aj Carex divisa a Schoenoplectus tabernaemontani. Na západnom okraji vegetácia prechádza do degradovaných a presychvaých porastov vysokých ostríc. v roku 2020 tu rástlo i niekoľko jedincov Cirsium brachycephallum. Biotop je vo veľmi nepriaznivom stave. Ešte koncom 80-tch rokov sa tu vyskytioval na Podunajsku nezvestný druh slaných močiarov Scorzonera parviflora. Pokryvnosť E0: 25%, E1: 70%, v rámci biotopu je aj niekoľko ojedinelých drevín s pokryvnosťou menej ako 1%.

Biotopy

Kód biotopu Natura Názov biotopu Natura Pokryvnosť v %
1340 1340 Vnútrozemské slaniská a slané lúky 1340 100,00

Botanické taxóny

Druh Kód biotopu Názov biotopu Etáž Škála Zastúpenie
bahnicka jednoplevová 1340 Vnútrozemské slaniská a slané lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
Cerastium dubium (syn.) 1340 Vnútrozemské slaniská a slané lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
hadokoren sivý 1340 Vnútrozemské slaniská a slané lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
iskerník plazivý 1340 Vnútrozemské slaniská a slané lúky E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
karbinec európsky 1340 Vnútrozemské slaniská a slané lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
kostrava paovcia 1340 Vnútrozemské slaniská a slané lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
kostrava trstovníkovitá 1340 Vnútrozemské slaniská a slané lúky E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
lipkavec syridlový 1340 Vnútrozemské slaniská a slané lúky E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
lipnica úzkolistá 1340 Vnútrozemské slaniská a slané lúky E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
mliec rolný 1340 Vnútrozemské slaniská a slané lúky E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
mrkva obycajná 1340 Vnútrozemské slaniská a slané lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
nátržník husí 1340 Vnútrozemské slaniská a slané lúky E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
nátržník plazivý 1340 Vnútrozemské slaniská a slané lúky E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
ostrica delená 1340 Vnútrozemské slaniská a slané lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
ostrica Otrubova 1340 Vnútrozemské slaniská a slané lúky E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
ostrica štíhla 1340 Vnútrozemské slaniská a slané lúky E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
ostrica vzdialená 1340 Vnútrozemské slaniská a slané lúky E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
ovsík obycajný 1340 Vnútrozemské slaniská a slané lúky E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
pálka širokolistá 1340 Vnútrozemské slaniská a slané lúky E1 Tansley 1 - menej ako 1%
pichliac obycajný 1340 Vnútrozemské slaniská a slané lúky E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%

Fotogaléria

Lokalitné údaje

Krajina

Slovenská republika

NUTS oblasť

Západné Slovensko

 

Kraj

Nitriansky kraj

Okres

Nové Zámky

 

Obec

Tvrdošovce

Kataster

Tvrdošovce

 

Orografický celok

Podunajska rovina

Bioregión

panonsky region

 

Kompetencia ŠOP SR

S-CHKO Dunajské luhy

TM (1:50 000)

M-34-133-C

 

ZM (1:10 000)

45-23-06

DFS

78-74c

 

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Hlavný mapovateľ

Dítě Daniel

Ostatní mapovatelia

Literatúra