Botanické výskytové záznamy

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 16 - 30 z 102 záznamov

 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 

 

  Druh Lokalita Druh (LT) Biotop Zastúpenie Škála Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný klinček včasný Lumnitzerov Dianthus praecox subsp. lumnitzeri Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa 1 - menej ako 1% Tansley 06. 08. 2019 Válková Darina Druh v atlase Detail záznamu
validný klinček včasný Lumnitzerov Dianthus praecox subsp. lumnitzeri Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 1 - menej ako 1% Tansley 10. 07. 2019 Válková Darina Druh v atlase Detail záznamu
validný klinček včasný Lumnitzerov Dianthus praecox subsp. lumnitzeri Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 2 - medzi 1% a 50% Tansley 24. 05. 2018 Kothajová Helga Druh v atlase Detail záznamu
validný klinček včasný Lumnitzerov Dianthus praecox subsp. lumnitzeri Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 1 - menej ako 1% Tansley 07. 05. 2018 Rajcová Katarína Druh v atlase Detail záznamu
validný klinček včasný Lumnitzerov Dianthus praecox subsp. lumnitzeri Porasty borievky obyčajnej 1 - menej ako 1% Tansley 07. 05. 2018 Rajcová Katarína Druh v atlase Detail záznamu
validný klinček včasný Lumnitzerov Dianthus praecox subsp. lumnitzeri Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 2 - medzi 1% a 50% Tansley 14. 08. 2018 Válková Darina Druh v atlase Detail záznamu
validný klinček včasný Lumnitzerov Dianthus praecox subsp. lumnitzeri Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa 1 - menej ako 1% Tansley 14. 08. 2018 Válková Darina Druh v atlase Detail záznamu
validný klinček včasný Lumnitzerov Dianthus praecox subsp. lumnitzeri Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží 1 - menej ako 1% Tansley 23. 05. 2018 Eliáš Pavol Druh v atlase Detail záznamu
validný klinček včasný Lumnitzerov Dianthus praecox subsp. lumnitzeri Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 2 - medzi 1% a 50% Tansley 23. 08. 2017 Válková Darina Druh v atlase Detail záznamu
validný klinček včasný Lumnitzerov Dianthus praecox subsp. lumnitzeri Dealpínske travinnobylinné porasty 25. 05. 2017 Válková Darina Druh v atlase Detail záznamu
validný klinček včasný Lumnitzerov Dianthus praecox subsp. lumnitzeri Karbonátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou 23. 05. 2017 Válková Darina Druh v atlase Detail záznamu
validný klinček včasný Lumnitzerov Dianthus praecox subsp. lumnitzeri Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 2 - medzi 1% a 50% Tansley 29. 09. 2014 Válková Darina Druh v atlase Detail záznamu
validný klinček včasný Lumnitzerov Dianthus praecox subsp. lumnitzeri Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 2 - medzi 1% a 50% Tansley 02. 09. 2015 Válková Darina Druh v atlase Detail záznamu
validný klinček včasný Lumnitzerov Dianthus praecox subsp. lumnitzeri Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa 1 - menej ako 1% Tansley 02. 09. 2015 Válková Darina Druh v atlase Detail záznamu
validný klinček včasný Lumnitzerov Dianthus praecox subsp. lumnitzeri Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 1 - menej ako 1% Tansley 01. 06. 2015 Mertanová Sylva Druh v atlase Detail záznamu