Vytlačiť

vrchovka alpínska

vrchovka alpínska

Tozzia carpathica

Územia na mape

Projekt

Monitorovanie biotopov a druhov európskeho významu

Biotop

Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou (3230)

Dátum

25.7.2021

 

Etáž

E1

Plocha

14 239,79 m2

 

Škála

Tansley

Zastúpenie

1 - menej ako 1%

 
 

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Hlavný mapovateľ

Podoba Róbert

Ostatní mapovatelia

Literatúra