Vytlačiť

ochyrea tatranská

ochyrea tatranská


Kód TML

TML_OchyTatr_004 (10 115,48 m2)

Meno mapovatela

Mútňanová Marta

Dátum monitoringu

7.9.2013


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

Popis

horský vodný tok (nezaradený v katalógu biotopov)

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
F04.02 - zber (huby, lišajníky, ostružiny, atď.) Nízka 10,00 B-
M01.02 - suchá a nedostatok zrážok Nízka 100,00 B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Bol prejdený tok v okolí žltého turistického chodníka do sedla Poľany. Sledovaný druh bol nájdený na piatich miestach v toku, vždy na malej ploche uprostred iných machorastov. Na každom mieste výskytu druhu bola založená TMP. Nakoľko rástol prevažne v sprievode druhu Hygrohypnum smithii, bol relatívne ťažko spozorovateľný bez odberu časti stielky na determináciu pod lupou. Je pravdepodobné, že sa Ochyraea tatrensis vyskytuje aj na iných miestach v toku, len mohla byť medzi inými druhmi prehliadnutá.


Multimédiá


Zoznam TMP

č. TMP Rozmery TMP (š. x d.) v m Fixácia TMP Názov súboru fotky
1 0,34 x 0,46 červený bod na vrchu skaly v toku, na ktorom sa druh nachádza a červené označenie na chodníku v mieste TMP TML_OchyTatr_004_20130907_005.jpg
2 0,38 x 0,69 červený bod na skale s výskytom druhu a červený bod na konári nad TMP (cca 2m vyššie od TMP1) TML_OchyTatr_004_20130907_006.jpg
3 0,23 x 0,40 červený bod na skale s výskytom druhu a tiež na chodníku v mieste TMP TML_OchyTatr_004_20130907_007.jpg
4 0,33 x 0,41 červené body na skalách, medzi ktorými sa nachádza TMP a tiež označenie na chodníku v mieste TMP TML_OchyTatr_004_20130907_008.jpg
5 0,50 x 0,45 červený bod na skale vedľa toku (skalný stupeň, pod ktorým sa nachádza TMP) a označenie na chodníku TML_OchyTatr_004_20130907_009.jpg

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
zmácanec Smithov 2 20,00 % 40,00 % determinácia v teréne NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
Brachythecium rivulare 5,00 % determinácia v teréne NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
zmácanec Smithov 3 20,00 % 40,00 % determinácia v teréne NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
korýtkovec vlnkatý 3 2,00 % 30,00 % determinácia v teréne NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
ochyrea tatranská 5 3,70 % 1,00 % determinácia v teréne VODA_PORAST - permanentne oplachovaná vodou, tvorí kompaktné porasty
ochyrea tatranská 3 10,00 % 1,00 % determinácia v teréne VODA_PORAST - permanentne oplachovaná vodou, tvorí kompaktné porasty
rašelinník kostrbatý 0,01 % determinácia v teréne NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
ochyrea tatranská 2 10,00 % 1,00 % determinácia v teréne OSTREK_PORAST - občas ostrekovaná vodou, tvorí kompaktné porasty
ochyrea tatranská 1 3,45 % 1,00 % determinácia v teréne OSTREK_PORAST - občas ostrekovaná vodou, tvorí kompaktné porasty
ochyrea tatranská 4 3,50 % 1,00 % determinácia v teréne BEZ VODY_PORAST - bez kontaktu s vodou, tvorí kompaktné porasty
zmácanec Smithov 4 20,00 % 40,00 % determinácia v teréne NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
korýtkovec vlnkatý 5 30,00 % 30,00 % determinácia v teréne NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
korýtkovec vlnkatý 4 20,00 % 30,00 % determinácia v teréne NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
Jungermannia pumila 5 5,00 % 2,00 % determinácia v teréne NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
korýtkovec vlnkatý 2 20,00 % 30,00 % determinácia v teréne NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
korýtkovec vlnkatý 1 20,00 % 30,00 % determinácia v teréne NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
zmácanec Smithov 1 40,00 % 40,00 % determinácia v teréne NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
Palustriella commutata 5 5,00 % 10,00 % determinácia v teréne NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
zmácanec Smithov 5 50,00 % 40,00 % determinácia v teréne NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy