Vytlačiť

ochyrea tatranská

ochyrea tatranská


Kód TML

TML_OchyTatr_003 (74 990,77 m2)

Meno mapovatela

Mútňanová Marta

Dátum monitoringu

15.9.2013


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

Popis

horský vodný tok (nezaradený v katalógu biotopov)

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
U - neznáme ohrozenia Nízka 100,00 B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Dolina severne od Krížskeho sedla je ťažko dostupná a preto bolo len málo času na vlastné prehľadávanie tokov nachádzajúcich sa v nej. V časti toku, ktorá bola prechádzaná, nebol monitorovaný druh nájdený. Problematické bolo hľadanie aj kvôli relatívne veľkému prietoku v koryte, pretože bola veľká časť machorastov zaplavená. Aj z toho dôvodu je odhad pokryvnosti machorastov skreslený.


Multimédiá

 

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
korýtkovec vlnkatý 20,00 % determinácia v teréne NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
Brachythecium rivulare 20,00 % determinácia v teréne NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
Palustriella commutata 20,00 % determinácia v teréne NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy