Vytlačiť

potápnik dvojčiarový

potápnik dvojčiarový


Kód TML

TML_GrapBili_006 (57 363,00 m2)

Meno mapovatela

Cséfalvay Roman

Dátum monitoringu

20.9.2023


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition

Popis

rameno paleopotamal v mimoinundačnej oblasti

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

40,00 % 30,00 % 30,00 %

Prítomnosť asociovaných rastlinných druhov

Elodea canadensis Lemna sp. Potamogeton acutifolitus
Hottonia palustris Nuphar lutea Stratiotes aloides
Hydrocharis morsus-ranae Nymphaea alba Utricularia vulgaris

Elektrická konduktivita (vodivosť) vody

elektrická konduktivita vody (mS/m)

29,00

Teplota vody v °C

19,00


pH vody

7,80


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
C01.01.02 - odstraňovanie plážových sedimentov Vysoká 5,00 V-/B-
F02.03 - rekreačný rybolov Nízka 5,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

40,00 % 30,00 % 30,00 %

Kategorizácia lokality

Dobrá (potvrdený recentný výskyt na lokalite)

Nevyhovujúca (doložený výskytom, ktorý sa recentne nepodarilo potvrdiť)

Habitat Categorization Bad


Poznámky

TML v mimozáplavovej oblasti, v čase návštevy s nízkym stavom vody. Kategorizácia TML ostáva ako dobrá s potvrdeným recentným výskytom druhu.


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Hydroporus angustatus Sturm, 1835 1,00 chytenie živého alebo usmrteného jedinca IMAGO - imágo, dospelý jedinec
potápnik dvojčiarový 0,00 NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly
Haliplus (Liaphlus) flavicollis Sturm, 1834 1,00 chytenie živého alebo usmrteného jedinca IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Cybister laterimarginalis (De Geer, 1774) 1,00 chytenie živého alebo usmrteného jedinca IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Hygrotus decoratus (Gyllenhal, 1810) 1,00 chytenie živého alebo usmrteného jedinca IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Hydaticus grammicus Germar, 1830 1,00 chytenie živého alebo usmrteného jedinca IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Coelostoma orbiculare (Fabricius, 1775) 1,00 chytenie živého alebo usmrteného jedinca IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Hydrochara caraboides (Linnaeus, 1758) 1,00 chytenie živého alebo usmrteného jedinca IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Anacaena limbata (Fabricius, 1792) 1,00 chytenie živého alebo usmrteného jedinca IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Haliplus (Haliplus) fluviatilis Aube, 1836 1,00 chytenie živého alebo usmrteného jedinca IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Hydroporus palustris (Linnaeus, 1761) 1,00 chytenie živého alebo usmrteného jedinca IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Dytiscus marginalis Linnaeus, 1758 1,00 chytenie živého alebo usmrteného jedinca LARVA - larválne štádium
Bobor vodný 9,00 vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu
Enochrus (Lumetus) bicolor (Fabricius, 1792) 1,00 chytenie živého alebo usmrteného jedinca IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Hydroporus incognitus Sharp, 1869 1,00 chytenie živého alebo usmrteného jedinca IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Hygrotus inaequalis (Fabricius, 1777) 1,00 chytenie živého alebo usmrteného jedinca IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Hydrochara flavipes Steven, 1808 1,00 chytenie živého alebo usmrteného jedinca IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Hydaticus transversalis (Pontoppidan, 1763) 1,00 chytenie živého alebo usmrteného jedinca IMAGO - imágo, dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy